Bent u enthousiast geworden

over ons project?

Steun ons dan s.v.p. met

een gift of donatie

ten name van

St. Vrienden van de Weekend-Tref

te Leusden

bankrek.nr. NL56 ABNA 0518 9196 76


Met welk bedrag,

éénmalig of periodiek,

WIJ ZIJN U DANKBAAR!


 Of neemt u contact op met onze penningmeester Gert-Jan Nieland:


06 53312309

Donaties Met uw gift doen we NOG meer!