Stichting Cliënten Contact Eemland

Sinds 2001 organiseert SCCE in Amersfoort de cliëntgestuurde ontmoetingsplaats Weekendtref waar bezoekers vrijblijvend, alle weekenden van het jaar, elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Amersfoort.


In de statuten van de stichting is als doelstelling vastgelegd het verlichten van eenzaamheidsproblematiek voor (ex) cliënten van de GGZ. Belangrijk is hierbij het vergroten en verstevigen van sociale contacten, juist in de weekenden.


SCCE wil met Weekendtref een veilige en laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren en behouden die aanvoelt als een huiskamer voor de bezoekers en vrijwilligers. Om dit te bereiken is gekozen voor zelfbeheer van de ontmoetings-ruimte. De stichting richt zich hiermee op de regio Amersfoort.


Bestuur samenstelling in 2020:

Monique Peltenburg, voorzitter

Felice Vlaanderen, secretaris

Loeki Jansma, penningmeester

Ingrid van Hamersveld, lid

Stichting Cliënten Contact Eemland